Metody obróbki w celu poprawy właściwości produktów grafitowych

Grafit jest doskonałym materiałem do zastosowań wysokotemperaturowych, jednak jeśli w atmosferze pracy znajduje się tlen, grafit powoli utlenia się. Istnieje kilka różnych metod ochrony części grafitowych przed utlenianiem oraz znacznie wydłużających ich żywotność. Wybór takiej czy innej metody zależy głównie od zastosowania w przemyśle i szczególnych warunków pracy.

Jedną z następujących sześciu metod obróbki jest impregnacja substancjami przeciwutleniającymi. Główną zaletą tej metody jest jej zdolność do ochrony zarówno powierzchni jak i porów części grafitowych. Ten rodzaj ochrony przed utlenianiem stosowany jest głównie w hutnictwie i przemyśle metali nieżelaznych.

Inne metody ochrony opierają się na odmiennych technologiach powlekania i są stosowane na powierzchni części grafitowych z różnymi substancjami chemicznymi. Powłoki te mają odmienne właściwości, które są wykorzystywane w różnych obszarach zastosowań.

Twarde i bardzo cienkie powłoki ceramiczne są najczęściej nakładane w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej lub osadzania pirolitycznego. Miększe i grubsze powłoki są nakładane metodą natrysku plazmowego i mechanicznego.