Pirolityczna powłoka węglowa

Powlekanie węglem pirolitycznym (PyC) jest bardzo odrębną metodą w porównaniu z innymi dostępnymi metodami wzmacniania właściwości powierzchniowych.

Kluczową różnicą jest to, że do powlekania stosowany jest ten sam element – węgiel. W związku z tym nie wprowadza się żadnych innych pierwiastków ani substancji chemicznych i można wytwarzać chemicznie czyste produkty węglowe.

Węgiel pirolityczny jest głównie wytwarzany w reakcji chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) przez osadzanie węgla amorficznego z węglowodorów stałych lub gazowych na powierzchni części grafitowych. Obróbka ta jest związana z powierzchnią i równomiernie pokrywa powierzchnie elementów, z możliwością pokrycia i wypełnienia do pewnego stopnia małych porów powierzchniowych. Powierzchnia pirolitycznego węgla jest gładka, twarda i bardziej odporna na ścieranie niż pierwotny grafit.

Główne zalety:

  • Możliwa produkcja części chemicznie czystych
  • Większa odporność powierzchni na ścieranie
  • Niższa przepuszczalność gazu