Powlekanie azotkiem boru metodą malowania / natrysku

Azotek boru jest ceramicznym związkiem chemicznie obojętnym i stabilnym do średnich i wysokich temperatur (wytrzymuje do 1000°C na powietrzu, 1400°C w próżni i 1800°C w atmosferze gazu obojętnego).

Powłoka azotku boru doskonale nadaje się do zabezpieczania powierzchni elementów grafitowych przed utlenianiem, a także do tworzenia niezwilżającej, nie klejącej się i suchej warstwy smarowej na powierzchni elementów. Powłoki azotku boru są najczęściej stosowane do powlekania elementów grafitowych używanych do przetwarzania stopionego aluminium, magnezu, cynku i stopów, jak również do gorącego szkła.

Główne zalety:

  • Powłoka azotku boru tworzy powierzchnię nie ulegającą zwilżeniu, która zapewnia częściom grafitowym właściwości nie przywierające w kontakcie z roztopionym aluminium, magnezem, cynkiem i jego stopami,
  • Posiada właściwości suchego smarowania,
  • Zmniejszone koszty utrzymania i skrócenie czasu przestojów.