Zabezpieczenie antyoksydacyjne dla ochrony grafitu przed utlenianiem

Grafit jest uważany za materiał najchętniej stosowany w odlewniach aluminium, zwłaszcza przy obróbce stopionego aluminium. Grafit ma doskonałą odporność na ciepło, jednak stosowanie niezabezpieczonych części grafitowych w bogatej w tlen atmosferze powoduje utlenianie. Aby temu zapobiec na części grafitowe nakładana jest specjalna impregnacja, nazywana impregnacją środkami przeciwutleniającymi.

Podczas impregnowania części grafitowych wykorzystywane są substancje na bazie fosforanu glinu i podobnych. Substancje chemiczne przenikają głęboko do porów materiału grafitowego, pokrywając ich powierzchnie oraz wszystkie szczeliny w strukturze. Po impregnacji, części są starannie wysuszane, aby usunąć resztki wilgoci.

Główne zalety:

  • Zwiększona odporność na utlenianie, mniejsze zużycie, a tym samym dłuższa żywotność,
  • Możliwość dłuższego zachowania właściwego kształtu, dzięki niższemu zużyciu,
  • Zmniejszone koszty eksploatacji i przestoje instalacji odgazowującej,
  • Wnikanie impregnacji głęboko w pory materiału grafitowego.